آدرس: یزد – میدان باهنر – بلوار صدوقی جنوبی – بعد از بلوار عابدی

تلفن: ۳۷۲۵۰۷۵۵-۰۳۵